LAS partneriai

Sveiki! Jus apsilankėte senojoje Lietuvos architektų sąjungos svetainėje. Joje rasite dar vis aktualią informaciją, kuri buvo skelbta iki 2017.01.01. <br />

2012-01-18 KAUET posėdis. VDU pastato Jonavos g. rekonstrukcija

Jonavos gatvėje, Kaune esančiame Statybininkų mokymo centro pastate Vytauto Didžiojo Universitetas ketina įkurdinti Socialinių mokslų fakultetą. Kompleksą, kuriame veiks edukologijos, psichologijos, socialinio darbo katedros, inovatyvių studijų institutas, sudaro 3 pastatai (1938 m., į Kultūros vertybių registrą neįtrauktas), iš kurių 2 buvo rekonstruoti 1981 metais.

Architektūros-urbanistikos ekspertų tarybos posėdžiui rekonstrukcijos projekto autoriai (projektavimo įmonė -UAB " Inžinerinė mintis", projekto autorius – arch. Vainius Šalomskas, projekto vadovas -Tomas Burokas, užsakovas - Vytauto Didžiojo Universitetas) pateikė du fasadų sprendimų variantus. Dauguma ekspertų pasiūlė pastato architektūroje išryškinti visus tris etapus, kuriais pastatas buvo pakeistas: tarpukario, sovietinį ir šiandieninį.
Tačiau dalis jų pareiškė, jog tūris per mažas skaidymui ir pakaktų niuansais tik akcentuoti prieškarinį ir pokarinį laikotarpius. 1938m. statinys renovuojant ir šiltinant turi būti išsaugotas su visomis fasado detalėmis ir čerpių stogu, o rekonstruojamas tūris (kurio sutapdinto stogo sprendimui pritarta) – pasižymėti drąsesne, šiuolaikiškesne išraiška.

Aptardami rekonstruojamos pastato architektūrą, ekspertai rekomendavo projektuoti mažesnes langų, orientuotų į Pietus, plokštumas, išryškinti pagrindinį įėjimą, siekti švaresnės, vientisesnės Kalpoko gatvės fasado plokštumos, akcentuojant du pirmus aukštus. Švarios naujos plokštumos pabrėžtų smetoninę architektūrą. Anot srchitektų, sporto salės tūris turėtų būti išryškintas ir  šiltinamas, išsaugant fasado detalių tūrius ir proporcijas. Vertėtų pagalvoti apie kitokią kompozicinę priestato ir 1938 m. pastato jungtį.


Pasak ekspertų, sklypo sutvarykymo pasiūlymams stinga reprezentatyvumo, logikos, nepanaudotos reljefo teikiamos galimybės. Reikėtų pagalvoti apie apsaugą nuo triukšmo ir atsižvelgti į orientaciją. Dvi mokyklos abipus gatvės sudaro vientisą ansamblį - simbolinius vartus. Architektūrai  būdingi „L“ formos korpusai, šlaitiniai čerpių stogai, išryškintos laiptinės – šias charakteristikas reikėtų respektuoti ir pabrėžti.

 

Iliustracijos: www.architektusajunga.lt