LAS partneriai

Sveiki! Jus apsilankėte senojoje Lietuvos architektų sąjungos svetainėje. Joje rasite dar vis aktualią informaciją, kuri buvo skelbta iki 2017.01.01. <br />

2016 vasario 18 d. VAUE posėdis. Teritorijos tarp Rinktinės, A. Juozapavičiaus, Slucko ir Šeimyniškių gatvių DP ir PP; Apžvalgos rato vieta; Paminklo J. Basanavičiaus g. vieta

2016 vasario 18 d. vyko Vilniaus architektūros – urbanistikos ekspertų tarybos posėdis. Jame nagrinėti 2 klausimai.

PROTOKOLAS

1. Apžvalgos rato statybai siūlomų teritorijų aptarimas. Pateikė:  Miesto plėtros departamentas, D. Daunoras.

Apžvalgos rato schemos

ICOMOS raštas , protokolas (1 , 2)

Privatus verslas nori plėsti pramogų sferą Vilniuje ir sostinėje statyti apžvalgos ratą. Apie 60 m diametro, uždarų kabinų apžvalgos ratas būtų tipinis projektas. Vilniaus miesto savivaldybė pateikė Vilniaus architektūros-urbanistikos ekspertų tarybos svarstymui keturias vietas, kur galėtų iškilti toks laikinas inžinerinis statinys: prie Baltojo tilto, prie „Akropolio“ prekybos centro, prie Geležinkelio stoties ir Subačiaus aikštelėje.

Pasak Vilniaus miesto savivaldybės atstovų, jau apklaustos paveldo apsaugos institucijos: Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyrius palaikė vietos prie „Akropolio“ prekybos centro idėją, Kultūros paveldo departamentas rekomendavo ratą statyti dar toliau nuo miesto centro, už „Akropolio“. ICOMOS Lietuvos komitetas pasisakė už vietą prie Baltojo tilto.
VAUET nariai pabrėžė, jog Vilniaus reljefo dėka yra gausu natūralių senamiesčio apžvalgos taškų, taip pat jį galima apžvelgti ir iš jau esamų pastatų. Didžioji dalis ekspertų pareiškė nuomonę, kad toks inžinerinis statinys Vilniaus panoramas ne praturtins, o bus jų vizualinė tarša. Nebent, dalies ekspertų nuomone, apžvalgos ratas galbūt galėtų būti statomas nuo centro nutolusiose rekreacinėse teritorijose, pramogų parkuose.
 

2. Vietos J. Basanavičiaus paminklui statyti parinkimo pasiūlymai. Pasiūlė: D. Bardauskienė. Pateikė:  Miesto plėtros departamentas, D. Daunoras.

Protokolo išrašas (Vilniaus miesto savivaldybė)

Minint Lietuvos valstybės šimtmetį, 2018 metais Vilniaus mieste norima pastatyti paminklą lietuvių visuomenės veikėjui, Vasario 16 d. akto signatarui dr. Jonui Basanavičiui.

Jau kelis metus neapsisprendžiama, kuri Vilniaus vieta paminklui – 1930 m. R.Jakimavičiaus sukurtos skulptūros padidintai kopijai – būtų tinkamiausia.  Kaip alternatyvos minimi K.Sirvydo skverelis, erdvė prie Filharmonijos (Aušros Vartų g.-Subačiaus g. sankryžoje), erdvė J.Basanavičiaus gatvėje, priešais Rusų dramos teatrą ir kitos vietos.

Viešoje erdvėje vykstančios aktyvios diskusijos apie tai, kuri erdvė šiam paminklui tinkamiausia, dar kartą persikėlė ir į Vilniaus architektūros-urbanistikos ekspertų tarybos salę. 2010 m. liepos mėn. pasisakiusi, kad tinkamiausią vietą J. Basanavičiaus skulptūrai būtų skverelis prie Rusų dramos teatro, VAUET Vilniaus miesto savivaldybės buvo paprašyta dar kartą apsvarstyti siūlomas vietas.

Didžioji dalis ekspertų išreiškė nuomonę, kad paminkas J. Basanavičiui turėtų būti šiuolaikiškas ir pritarė Lietuvos dailininkų sąjungos siūlomai idėjai organizuoti atvirą konkursą paminklui sukurti. Dauguma specialistų pritarė, jog aikštė priešais Filharmonijos pastatą, kur 1905 metais įvyko Didysis Vilniaus Seimas, turi semantinę, istorinę reikšmę ir yra tinkama vienos iš svarbiausių valstybės asmenybių įamžinimui. Be to, erdvė yra turistinio trakto ašyje. Žmonėms, o ne automobiliams skirta aikštė, VAUET ekspertų nuomone, galėtų tapti dar viena populiaria viešąja erdve senamiestyje, o jai galėtų būti suteiktas dr. J. Basanavičiaus vardas.