LAS partneriai

Sveiki! Jus apsilankėte senojoje Lietuvos architektų sąjungos svetainėje. Joje rasite dar vis aktualią informaciją, kuri buvo skelbta iki 2017.01.01. <br />

2015-11-19 VAUET posėdis. Teritorija Žvejų, Juozapavičiaus g., DP; Sklypo Sodų g. DP koncepcija; sklypas Filaretų g.; daugiabučių kvartalas Birželio 23-osios PP

Posėdžiui pirmininkauja – G. Klimavičius    

Protokolas

1.   Teritorijos Žvejų g. 14 ir Juozapavičiaus g. 13 detalusis planas ir projektiniai pasiūlymai.
DP rengėjas – UAB „Baltic Engineers“, PV: L. Kairienė.
PP rengėjas – UAB „SP Architektų grupė“, autorius S. Pamerneckis
Recenzentas – M. Grabauskas

Aiškinraštis

2.   Sklypo Sodų g. 22 ir gretimos teritorijos detaliojo plano koncepcija.
Rengėjas – UAB „Archidelta“, autorius – A. Bakanovas.
Recenzentas – M. Pakalnis

Planšetai: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

Aiškinraštis

3.   Sklypo Filaretų g. 25 urbanistinės plėtros principiniai sprendiniai.
Rengėjas – UAB „Vilniaus architektūros studija“.
Recenzentas – G. Blažiūnas.

Aiškinraštis

 

 


4.   Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo Birželio 23-osios g. 10 projektiniai pasiūlymai.
Rengėjas – UAB „Cloud architektai“, autoriai – J. Porvaneckaitė, A. Dagelis, S. Dagelis.
Recenzentas – T. Balčiūnas.

Aiškinraštis

Medžiaga: 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29