LAS partneriai

Sveiki! Jus apsilankėte senojoje Lietuvos architektų sąjungos svetainėje. Joje rasite dar vis aktualią informaciją, kuri buvo skelbta iki 2017.01.01. <br />

2012-07-26 VAUET posėdis. "Vilniaus duonos" konversijos urbanistinė koncepcija; Saulėtekio bendrabučių remonto projektas; Lazdynų rajono centro atnaujinimo koncepcija

Transformacijos kepyklai ir Niujorkui

Sklypo A.Vivulskio g. 41 (buv."Viniaus duona") detalusis planas ir užstatymo urbanistinė koncepcija
Detalusis planas - I.Kliobavičiūtė (UAB „Senojo miesto architektai“)
Urbanistinė koncepcija – T.Balčiūnas (IĮ „T.Balčiūno architektūros biuras“)

Buvusios “Vilniaus duonos” kepyklos teritorijoje tarp Vivulskio gatvės ir Savanorių prospekto ateityje bandelėmis nebekvepės. Pagal architekto T.Balčiūno parengtą teritorijos konversijos urbanistinę koncepciją kvartale iškils trys 5 ir 9 aukštų daugiabučių namų grupės su pusiau uždarais kiemais. Kvartalo stuburu taps centrinė erdvė – pėsčiųjų promenada - jungianti Savanorių prospektą su Vivulskio gatve.

Urbanistinė kompozicija, saikingas pastatų aukštingumas, derantis su gretimu užstatymu ir nebandantis prilygti urbanistine klaida laikomam kitoje Savanorių prospekto pusėje stypsančiam „Helios city“ aukštybinių pastatų kompleksui Vilniaus urbanistikos-architektūros tarybos ekspertų buvo įvertinta teigiamai. Tačiau tarybos neįtikino autorių argumentai, jog promenados kryptis sutampa su „Helios city“ kompozicine ašimi – tarpu tarp abiejų vertikalių, jie architektams rekomendavo dar paieškoti tikslesnės ašies vietos ir parametrų.

Studentų bendrabučių Saulėtekio al. 16, 18 paprastojo remonto projektas
UAB „Šiltas namas“, aut.: O.Repovas, A.Lapinskas, A.Tautvaišas

Daugelio studijavusių Vilniuje atsiminimuose reikšmingai įsirėžęs „Niujorku“ vadinamas 6 šešiolikaukščių bendrabučių kvartalas Saulėtekio rajone netruks pakeisti veidą. 2 bendrabučius, priklausančius Vilniaus Gedimino technikos universitetui, ketinama remontuoti, apšiltinant fasadus. Pagal konkursą laimėjusios bendrovės „Šiltas namas“ projektą keičiant fasadus būtų įrengiami prancūziški balkonai. Beje, pats VGTU yra išreiškęs norą balkonų išvis atsisakyti, kad sumažėtų savižudybių ir nelaimingų atsitikimų skaičius.

Pastebėję, jog artimiausia „Niujorko“ urbanistinė aplinka laikui bėgant įgavo naują charakterį bei išraišką, ekspertai sutiko, kad kvartalo kaita ir atsinaujinimas – neišvengiamas. Neįžvelgę bendrabučių architektūroje saugotinų bruožų, ekspertai sutiko, jog fasadai gali būti keičiami netgi naikinant balkonus, tačiau būtina visus 6 pastatus atnaujinti „ta pačia ranka“, kad ir po rekonstrukcijos jie išliktų kaip viena kompozicija. Tokiam sprendimui neprieštarautų ir likusių 4 bendrabučių savininkas Vilniaus universitetas – jis sutiktų koreguoti jau parengtus remonto projektus pagal priimtą bendrą architektūrinę koncepciją.

Vis dėlto posėdžiui pateiktam projektui taryba pažėrė kritikos. Jų nuomone, pateikti pasiūlymai stokoja idėjos, architektūriniai sprendiniai – kokybės.  Taip pat ekspertai stebėjosi parinkta neadekvačiai itin brangia apšiltinimo sistema – jų nuomone, tą patį efektą būtų galima pasiekti daug pigesnėmis, paprastesnėmis priemonėmis.

Daugiabučio gyvenamojo namo Architektų g. 152B projektiniai pasiūlymai detaliajam planui rengti (pakartotinis svarstymas)
Autorius – D.Osteika

Kultinio gyvenamojo rajono praeities nostalgija gyvenančiame, senstančiame ir pamažu apmirštančiame Lazdynų rajone Vilniuje gimsta atgaivinimo idėjos ir viltys. Antrą kartą Vilniaus architektūros-urbanistikos ekspertų tarybai  pastato Architektų gatvėje priešprojektinius pasiūlymus pristatęs architektas Darius Osteika pasiūlė viso Lazdynų komercinio-kultūrinio branduolio pertvarkymo koncepciją. Jau pirmajame svarstyme ekspertai pabrėžė, jog tik kompleksinis projektas, apimantis ne tik aktualų sklypą, bet ir visą centro kvartalą (kartu su kultūros centro ir šiuo metu prekybai naudojamu korpusais, viešosiomis erdvėmis) būtų tinkamas kelias Lazdynų aplinkos pagerinimui.

Konsultuodamasis su Lazdynų rajono architektu Vytautu Brėdikiu, D.Osteika šįkart pateikė viso kvartalo kartu su komerciniu bei kultūriniu pastatais, urbanistinės, architektūrinės ir funkcinės konversijos scenarijų.

Projekte prekybos centro pastatą siūloma rekonstruoti atkuriant originalų architektūrinį veidą, nugriaunant priestatus, kioskus, vėl įstiklinant pirmąjį aukštą ir jame atkuriant prekybinę galeriją. Antrame aukšte įsikurtų kavinės, restoranai, laisvalaikio įstaigos, o naujas 2 aukštų antstatas būtų skirtas biurams.

Tarp dviejų senųjų tūrių esamą jungtį architektas siūlo griauti ir vietoje jos įrengti prekybos gatvelę, o kultūros centro pastato pirmąjį aukštą palikti paslaugų įmonėms. Antrame ir naujame trečiame aukštuose būtų įrengti butai su išėjimu į privačius kiemelius šiaurinėje pastato pusėje. Nors analogiškas būsto modelis buvo ir originalioje Lazdynų kvartalo koncepcijoje, jo, pasak V.Brėdikio, nebuvo leista įgyvendinti dėl neatitikimo kolektyvizmo ideologijai (panaši idėja išimtinai realizuota Kompozitorių namuose Žvėryne).

Naujas 8 aukštų komercinis-gyvenamasis pastatas būtų atitrauktas nuo žemesniojo korpuso, paliekant tarp jų svarbią Lazdynų vizualinę ir funkcinę ašį – pėsčiųjų taką, vedantį televizijos bokšto link. 2 pirmieji aukštai būtų įtraukti, neužkertant naujai kuriamos gatvelės ašies. Priešprojektiniuose pasiūlymuose naujojo pastato ir antstatų architektūra nedetalizuota, tačiau autoriaus nuomone, ji turėtų nenustelbti, bet aiškiai skirtis nuo senųjų korpusų medžiagiškumu ir spalva.

Pritarę sprendiniams, neprieštaraujantiems originaliai urbanistinėi Lazdynų rajono struktūrai, ekspertai išreiškė nuomonę, jog, jei šie priešprojektiniai pasiūlymai būtų įteisinti teritorijų planavimo dokumentais, Lazdynų centras turėtų nuoseklaus pertvarkymo perspektyvą, kuri duotų pagrindo viltis ir viso rajono viešo gyvenimo, komercinės, administracinės veiklos suaktyvėjimo, o kartu su aplinkos patrauklumo padidėjimu – ir gyventojų fondo atsinaujinimo . Tarybos nuomone, savivaldybė turėtų inicijuoti bendro Lazdynų centro komplekso detalaus plano rengimą, koordinuojant visų pastatų savininkų bendradarbiavimą.

Tekstas: Rūta Leitanaitė
Iliustracijos: www.architektusajunga.lt