LAS partneriai

Sveiki! Jus apsilankėte senojoje Lietuvos architektų sąjungos svetainėje. Joje rasite dar vis aktualią informaciją, kuri buvo skelbta iki 2017.01.01. <br />

2012-06-07 VAUET posėdis. Daugiabučių kvartalas Kražių g., Panevėžio gyvenamųjų teritorijų spec. planas

1. Daugiabučio gyvenamojo namo su komercinėmis patalpomis Kražių g. 9 projektiniai pasiūlymai ir sklypo detalusis planas
PP – T.Balčiūno architektų biuras, Aut.: T.Balčiūnas, A.Dominas, V.Avreicevič, R.Petraitytė
DP – UAB „Senojo miesto architektai“, PV – D.Sabaliauskienė
 

Kol planai iš Vilniaus centro iškeldinti Lukiškių kalėjimą lieka idėjų lygyje, aplinkinėse teritorijose bręsta pokyčiai. Kražių ir Savickio gatvių sankryžoje stovinčio buvusio daržovių rūsio vietoje ketinama statyti daugiabučių kvartaliuką (T.Balčiūno architektų biuras, arch. T.Balčiūnas, A.Dominas, V.Avreicevič, R.Petraitytė).

13 arų skype architektai suprojektavo du atskirai stovinčius keturaukščius tūrius. Kaip pastebėjo projektą nagrinėjusi Vilniaus architektūros-urbanistikos ekspertų taryba, taškinio užstatymo šioje vietoje pasirinkimas – logiškas ir tikriausiai vienintelis tinkamas. Kontekste dominuoja stambūs  Lukiškių kalėjimo ir Užsienio reikalų ministerijos tūriai, perimetrinis Savickio gatvės užstatymas, o nedideli pavieniai pastatai ties Kražių ir Savickio gatvių sankryža yra nustelbti. Projektuojami panašaus dydžio, palei Savickio gatvės užstatymo liniją išdėstyti namai papildytų ir baigtų formuoti savotišką taškinio užstatymo „salelę“ kvartale.

Ekspertai pagyrė patrauklias būsimojo kvartalo vidines erdves, tačiau turėjo pastabų architektūriniams sprendiniams. Labiausiai kliuvo trapecijos formos „kepurėms“ - pasigesta formos motyvacijos. Aplinkinių pastatų stogai pasižymi kitokiais siluetais, be to, idėja pastato siena imituoti stogą šiame projekte neįtikina. Pasirinkimas pastatus apdailinti betono plokštėmis, o viršutinius aukštus – skarda prieštarautų skulptūriškam tūrių charakteriui, kuris prašyte prašosi vientisos apdailos.


Kadangi pirmieji aukštai bus skirti komercijai, ekspertai atkreipė dėmesį į galimas transporto ir automobilių statymo problemas. Jų nuomone, čia galėtų būti vystomos paslaugos, tačiau prekybinė funkcija gali pernelyg apkrauti esamą infrastruktūrą.

 

 

2. Dėl Panevėžio miesto gyvenamųjų teritorijų specialiojo plano
UAB „Dujų sfera“, PV – R.Velykis
 

Optimistiškai ketinantis sulaukti gyventojų prieaugio Panevėžys rengia dirvą miesto plėtrai – pagal naujausią patvirtintą bendrąjį miesto planą (UAB „Urbanistika), miesto teritorija padidės penktadaliu, prie miesto besišliejantys laukai ir daržai virs gyvenamaisiais rajonais. Drąsioms viltims Panevėžys ir toliau kloja juridinį pagrindą: viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi UAB „Dujų sfera“ (Kaunas) jau baigia rengti naujų gyvenamųjų teritorijų specialųjį planą, kurio parengimas finansuojamas iš Europos sąjungos lėšų.

Komentuodamas faktą, jog suplanuoti miesto ateitį patikėta ne urbanistams ar architektams, Panevėžio vyriausias architektas Saulius Matulis pasakoja, jog, po konkurso patikrinus nugalėtojų kvalifikaciją, paaiškėjo, jog ji neatitikusi reikalavimų ir projektavimo teisė perduota antrosios vietos laimėtojams. Tačiau bendrovė „Dujų sfera“ tokį miesto sprendimą apskundė Viešųjų pirkimų tarybai, kuri Panevėžiui pareiškė: kvalifikacinių reikalavimų būta per aukštų, projektavimo sutartis turi būti pasirašoma su pirmosios vietos laimėtojais.

Nuo pat pradžių formalių keblumų nestokojęs procesas, pasiekęs finišo tiesiąją, pagirtino rezultato taip pat nežada. Ir miesto valdžia, ir vietiniai architektai, susipažinę su sprendiniais, rimtai suabejojo jų kokybe. Projekto rengėjams profesionalų kelis kartus pateiktos pastabos ir klausimai nepadėjo iš esmės patobulinti būsimo miesto plėtros plano. Miestas atsidūrė aklavietėje: kaip dažniausiai nutinka, procesas jau įsibėgėjęs, o laiko verkiant mažai – kad Europos parama būtų įsissavinta, specialusis planas turi būti patvirtintas rugpjūtį.

Pasak Vilniaus architektūros-urbanistikos ekspertų tarybos, kurios nuomonės apie specialųjį planą paprašė Panevėžio savivaldybė ir Panevėžio LAS skyrius, šis projektas taikliai iliustruoja bauginančią urbanistinio projektavimo pagal ydingą juridinę sistemą situaciją ir dar niūresnes perspektyvas.

Miestų ir jų dalių teritorijų planavimo dokumentai, parengti procese nedalyvaujant nei urbanistikos, nei architektūros, nei transporto, nei kraštovaizdžio specialistams – tai viešųjų pirkimų konkursų sistemos, leidžiančios rinkti geriausią projektą pagal kainą, o ne projekto kokybę (ši praktika kol kas taikoma beveik absoliučiai), vaisius.

Anot ekspertų, Panevėžio gyvenamųjų teritorijų specialaus plano projektas parengtas nekompetetingai, jame nematyti jokios urbanistinės idėjos, miesto erdvinės koncepcijos, funkcinio scenarijaus. Pateiktas žemėtvarkinis sprendimas – mechaniškas teritorijų suskirstymas nedideliais sklypeliais - tolimesnei miesto plėtrai turėtų katastrofiškas pasekmes, nes būtų užkirstas kelias bet kokiai integruotai teritorijos vystymo koncepcijai, kuri bent kiek neatitiktų sklypų geometrijos.

Ekspertų nuomone, planuojant didžiulę (1/5 dabartinio Panevėžio dydžio) teritoriją, būtina laikytis nuoseklios planavimo abėcėlės: pradėti formuoti miesto struktūrą nuo pagrindinių gatvių, infrastruktūros tinklo, kitų ryšių (pėsčiųjų, dviračių, viešojo transporto) sistemos, žaliųjų plotų, viešųjų erdvių tinklo, erdvinės kompozicijos griaučių. Tokius sprendimus, pabrėžė taryba, turi priimti profesionalūs urbanistai, architektai, transporto specialistai, kuriuos būtina įtraukti į projektavimo procesą.

Gelbėjantis iš situacijos, ekspertai miestui patarė iš bėdos tvirtinti planą, kuriame būtų apibrėžtos Bendrojo plano sprendinius atitinkančios stambesnės teritorijos, dar nesuskirstytos sklypais – taip bent jau būtų įmanoma tęsti planavimą, jau pasitelkus specialistus.

Tekstas: Rūta Leitanaitė
Iliustracijos: www.architektusajunga.lt