LAS partneriai

Sveiki! Jus apsilankėte senojoje Lietuvos architektų sąjungos svetainėje. Joje rasite dar vis aktualią informaciją, kuri buvo skelbta iki 2017.01.01. <br />

2011-05-25 KAUET posėdis

Gegužės 25 d. vykusiame Kauno architektūros-urbanistikos ekspertų posėdyje svarstytos Kauno transporto infrastruktūros schemos tobulinimo idėjos.

1. Teritorijos P.Vileišio tilto deriniojo ir kairiojo prietilčių transporto mazgo detalusis planas. Koncepcijos stadija. Architektas Artūras Nosenko (UAB „COWI Lietuva“ ). Užsakovas- Kauno m. Savivaldybė.

Prieš nagrinėdami konkrečius sprendinius, dauguma ekspertų atkreipė dėmesį, jog darbas vystomas be aiškios transportinės užduoties: jį būtų prasminga tęsti po transporto specialiojo plano ar naujojo BP patvirtinimo. Tarybos nuomone, transporto koncepciją derėtų kurti BP lygmenyir tik po to – projektuoti mazgus.

Pasak ekspertų, pateiktame projekte Vilijampolės pusės prietilčių mazgas pernelyg sudėtingas pateiktuose pasiūlymuose trūksta koncepcijos, transporto rodiklių, paremtų tyrimais, prietilčių konteksto.

Dalis ekspretų nepritarė deklaruojamam tranzitui per senamiestį. Autoriams pasiūlyta  kreiptis į  KPD dėl senamiesčio ribų koregavimo, kad kairiojo Vileišio prietilčio mazgas galėtų normaliai funkcionuoti, apsvarstyti tunelio idėją.

2. Teritorijos Kėdainių tilto dešiniojo ir kairiojo prietilčių transporto mazgo DP. Architektas Mindaugas Bielskus (UAB „COWI Lietuva“). Užsakovas- Kauno m. savivaldybė


Didžioji dalis ekspertų suabejojo vizualiniu tilto poveikiu senamiesčiui, taip pat trasų šlaituose įrengimo galimybe dėl gamtosauginių aspektų. Kai kurių ekspertų siūlymu, siekiant išvengti tilto vizualinio dominavimo, galima svarstyti tunelio po Nemunu variantą. Prietilčių dydis priklausys nuo tilto altitudės (kelių ekspertų manymu, jis galėtų būti statomas 80 m altitudėje), todėl svarbi  paties tilto koncepcija.
Pasigesta tyrimų, kurie pagrįstų tilto reikalingumą, keli ekspertai išvis nepritarė tilto statybai.

Iliustracijos

Dokumentai