Puslapį remia

LAS partneriai

Sveiki! Jus apsilankėte senojoje Lietuvos architektų sąjungos svetainėje. Joje rasite dar vis aktualią informaciją, kuri buvo skelbta iki 2017.01.01. <br />

Šaukiamas LAS XXI ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas (3)

Lietuvos architektų sąjunga Tarybos sprendimu 2017 m. balandžio 27 d. 10 val. šaukia LAS XXI ataskaitinį rinkiminį suvažiavimą, kuris vyks LAS patalpose (Kalvarijų g. 1, Vilnius).
Suvažiavimo metu bus išklausytos ir tvirtinamos LAS pirmininko, Revizijos ir Etikos komisijų ataskaitos, renkami valdymo organai (LAS taryba, Revizijos ir Etikos komisijos), bus diskutuojama aktualiomis temomis – architektūrinių konkursų organizavimo, LAS ir LAR veiklų takoskyros ir kitais klausimais.
Pagal LAS įstatus suvažiavimo nutarimai priimami, jei jame dalyvauja ne mažiau pusės tikrųjų narių. Pagal praktiką pirmu šaukimu  nesusirenka reikiamas narių skaičius, todėl tikėtina, kad 2017 m. gegužės 12 d., 10 val. bus šaukiamas Pakartotinas LAS XXI ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas.  
Suvažiavimo dienotvarkė bus paskelbta vėliau.
Su pagarba,
LAS pirmininkas Marius Pranas Šaliamoras

RSS

Komentarai

  • Komentarų nėra, būk pirmas!


Visi laikai yra privalomi
E-mail: